Kids’ Yoga /¬†kinderyoga

Yoga for children to learn the ancient science of yoga in a playful way. Elements of a yoga class are challenging poses, moving in a flow, yoga philosophy, playing together, breath, visualisation, creative exercises and relaxation.

Yoga voor kinderen om de oude wetenschap van yoga spelenderwijs te leren. Elementen van een yogales zijn uitdagende houdingen, bewegen in een flow, yoga filosofie, samenspel, ademwerk, visualisatie, creatieve oefeningen en ontspanning.

Yoga for children is good for their health and whole wellbeing/
Yoga voor kinderen is goed voor hun gezondheid en welbevinden:

Reduces anxiety, aggressive behaviour and stress;
Zorgt voor afname van spanning, angst, agressief gedrag en stress;

gives them a tool to go inwards;
Geeft ze gereedschappen om meer naar binnen te gaan;

Brings body awareness and self care;

Helps for better balance, coordination, memory and concentration;
Helpt in verbetering van balans, coördinatie, geheugen en concentratie;

Helps in self regulation of emotions.
Helpt in zelfregulatie van emoties.