Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

1.1 Yoga Kumar werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor activiteiten van hoge kwaliteit. Toch bestaat er kans op een blessure of letsel.
1.2 Door deelname aan een les of workshop verzorgd door Yoga Kumar aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure / en of letsel.
1.3 Deelname aan de activiteiten van Yoga Kumar geschiedt dan ook volledig op eigen risico.
1.4 Yoga Kumar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en / of geestelijk letsel, blessures, verlies of schade verband houdende met deelname aan activiteiten bij of verzorgd door Yoga Kumar.

Yoga Kumar adviseert het volgende om het risico op letsel te verkleinen:

– Consulteer een arts vóór deelname aan een les als je niet zeker bent van je gezondheid of indien je zwanger bent.
– Meld het aan de docent vóór de les wanneer je een blessure hebt, een ongemak en als je zwanger bent.
– Luister goed naar de instructies van de docent.
– Luister naar de signalen van je lichaam.
– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en respecteer ten alle tijde je eigen grenzen.
– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
– Stel vragen wanneer je een houding niet begrijpt en / of wanneer je vragen hebt.

 

2. Persoonsgegevens – privacy

2.1 Yoga Kumar verzamelt persoonsgegevens van haar studenten voor het bijhouden van het ledenbestand, voor de administratie en informatiedoeleinden.
2.2 Yoga Kumar gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens in acht. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die de Yoga Kumar administratie verwerken.
2.3 Yoga Kumar staat persoonsgegevens nooit af aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
2.4 De gevraagde gegevens zijn: e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, postadres en geboortedatum (zonder jaartal).
2.5 Yoga Kumar gebruikt de genoemde persoonsgegevens om je op de hoogte te brengen van het lesrooster, speciale aankondigingen van lessen of workshops en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden.
2.6 Wie geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Kumar, kan dat mededelen door een e-mail te sturen naar info@yogakumar.nl.
2.7 Indien je afziet van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder je e-mailadres, is het niet mogelijk om van alle online diensten en producten van Yoga Kumar
gebruik te maken, zoals de nieuwsbrief en het online registreren van lessen.

 

Accepteren algemene voorwaarden

Met ondertekening van dit formulier:

– ga je akkoord met de algemene voorwaarden
– geef je Yoga Kumar toestemming met jou te communiceren. Indien je geen prijs steltop mailings, dan kun je je hiervoor altijd uitschrijven.

Wij danken je hartelijk voor je medewerking.